18/02/2005

 


שתיקות

לוקחת אותן

מבין המילים והשורות

,במסע

אל השתיקות

בין אֵם


"...שהיתה "שם


לבת הגְדֵלה


ויוצרת גדולה


.הינה כאן

 

*בעקבות התכנית "ספרים רבותי ספרים"עם אגי משעול*