אש המהפכה, תפרוץ כשלהבת! העולם, יִצַת כאודם דגלים. תרועת קרב, תתקע ותסעיר סער; מיליונים, יזכו לחיים הקרב לא תם! הכל סביב מזדעזע. עוד לפנינו, רעש אדמה העיקרי. מישורים ופסגות - הכל רותח! האנושות! לעבר נצחונך ציעדי!