נפשי מהלכת בין עולמות
מלאי צבעים ואנשים
נפשי כמהה למרחבי המחשבה
מחשבה-אמונה-פילוסופיה
לשמחה טבעית שפורצת בלילי פורים
ובבית מרן הרב במוצאי שמחת תורתנו
לקבלת שבת בעותניאל
לביקורתיות וחשיבה בהר עציון
לטוב לב פשוט
ותמימות נעימה
לאהבה וחדוה אמיתיים- טהורים
לחיים מלאי רוח ואידאל ופשטות חומרית
נפשי כמהה ל"חתיכת" תורה בריסקאית
לוארט של ר` גדליה
לעמל תורה פוניבז`אי
לסחף של טיש חסידי
לדקדוק הלכה חזון אישי
ללמדנות וחריפות- ערמה
לאהבת תורה ללא גבולות
אך מה תעשה נפשי
בצומת הדרכים
מה תעשה
ואין החויות מאוחדות
זו דרכה של ההויה
ניצוצות אור מפוזרים
והאמת נעדרת בעדרים
והנפש כמהה להעלאה
אז תשא נפשה לבורא העולמות
שיובילה באמיתו
וכך ממש תבין את הסוד
שהכל אחד הוא
וכל יאוש הוא דמיון