איזה אור איזה גודל קדושת הקדושות התעלות העולמות כל העולם החי הצומח הדומם המדבר מרננים לא-ל חי! ירוק עד זורח באורו כחול עז בוהק בהתלהטותו סגול מתבהר ולאור זהוב הופך... הקדושה מתפרצת בנו כן בכל אחד ואחד ממנו!!! רק צריך לגלות אותה!!! לא להתיאש לשמוח ולהתקדם! ללמוד תורה! ללמוד את עבודת ד'! אפילו כל הנפילות לא ירחיקו את הקודש מלהתגלות אצל כל ישראלי! כלל ישראל מעולם לא נפל! כולו קודש! זאת נשמתינו! להיות קודש לחיות גאולה!!! זאת המטרה! לא להתייאש גם אם יש אבנים שחורות, אפורות זקנות... נסיר אבנים האלו ולמרות כל המכשולים נמשיך ונעלה למעלה למעלה כי כח רב לנו!!! נעלה עד הקודש ונצעק נזעק "אבא אני אוהבים אותך לעד בלי שום פניות!!!"