-כן,זאת אני

אני שהיכרתי ביניכם

אני שקשרתי את קשריכם

אני שרקמתי אתכם יחדיו

,ועכשיו

עכשיו כשאני יודעת שליבכם אחד הוא

אני מרגישה שכל הדם ניקז בליבי

ואני יודעת שלעולם

לעולם לא ישוב הוא לפעום שוב