הורני ה' באורח מישור לקפץ כגדי, לרוץ כסוס וכשור לפגוש מלאכים, לחשוף את האור מגבהי מרומים עד עמקי הבור לחלות פניך, ולחוש המראה כל יום בין שלש עיתות המבעה נפשי כאייל אלי מים גוהר כברק בין עבים, כאש ההבער כי לבוא זה השער לבי כמה מבין דפי בבא קמא