ובימי בין הנצרים

עת רוגעים לפני סוכות

גם אתם נעצרים

יש כבר כוח לחכות

שוק ארבעת המינים

סכך לנצח, מחצלות

סתיו וריח עדנים

צל ואור חבצלות

קח פטיש, אקדח סיכות

רוץ לקנות אזיקונים

נעצים, אין פנאי חכות

?אמא, איפה יש סדינים

ובימי בין הקרשים

עת-רוגעים ואתרוגים

הדסים משולשים

טוב שבאתם, החגים