אל תטעה בי, כי כח רב בי

יש בי הכח

,לחשוף תהומות

יש בי הכח

,לבנות גשרים

יש בי הכח

להניח יסודות

.לבניין איתן