תפילין מונחות בשקית

אחרי תפלת שחרית

מצפות ומקוות

ומחכות ומבכות

מדוע לא באתי היום

כמו היום גם תמול שלשום

ותפנה תפילין של ראש אל חברתה ותאמר

מתי יבוא , כבר מאוחר

בעלת היגיון אנוכי ואינני מבינה

מדוע יוותר אדם על מצווה מזמינה

ותשיב לה תפילין של  יד

מסכימה אני עמך לעד

אך סיבה אחרת ישנה לי

והיא אינה מניחה לי

איך יוכל אדם שבקרבו שוכן הלב

לא לקחת מצוה זו ולעשותה מכל הלב

 

ויוסיפו לדבר שעות על שעות

וימים על ימים

ויוסיפו לקוות

אך אני אינני משכים

והנה בוקר אחד

ותתעורר תפילן של יד

ותשמע רעשים של רכסנים נפתחים

ושל יד ובד כאשר הם מתחכחים

ותצעק אל חברתה

ותעירה מתרדמתה

ואתפלל אך התפילה איננה קולחת

ותקרב אל סיומה והיד כבר רותחת

והנה הסתימה התפלה ואוריד התפילין

ואשיר בעוצמה-אני מאמין

  אני מאמין -זהו זמר יקר

אני מאמין  בתקוה של מחר