ארבע שנים עברו, ועדיין דוקר כאילו זה היה אתמול

רוצה לעצום עיניים ולקום בנובמבר

החודש שחור מלווה במוות וזיכרונות קשים מנשוא.

ילדה בת 17 מה היא עשתה?

למה הייתה צריכה לסבול כל כך?

הרבה עיניים נעצמו באותו חודש שחור

ולא נפתחו מחדש.

ואני כאן עם העיניים פתוחות אבל לא ממש.

חלק ממני עדיין שם בבית קברות נשאר איתם.

והנה זה מתחיל עוד פעם..עוד חודש שחור.

עולים,נזכרים והולכים

אבל לא שוכחים.

ואני,אני כאן..סובלת,חולמת,כואבת

ואין עזרה.

שלח עזרה מלמעלה כי כאן למטה אין כלום.

ואני,רע לי..ואף אחד לא יכול להגיד מתי יהיה שוב טוב!