קצת באיחור...

 

חורף, תמיד מתחיל בקור,

ואחר כך גשם.

כי עם קור, אפשר להתמודד.

האמת, שגם עם גשם.

אז הוסיפו את הרוח,

צולפת לך בפנים, דוקרת אותך

עם טיפות קפואות של גשם.

אתה שם צעיף, והרוח נלחמת.

מעיפה את הגשם אל על,

מקפיאה אותו, ומחזירה אותו ככדורי ברד.

כבדים, מכאיבים...

והקור והגשם והברד ישנם,

ואנשים מתחילים לחלות,

והמעיל והצעיף והכובע לא עוזרים,

והחורף... שולט בכוחו.

ואנשים חולים, ומלאכים בוכים,

על העולם הקר, הדומם.

והרוח מעלה את הברד אל על

מתריסה.. מנסה לפגוע גם בהם...

והם מחזירים אותו למטה, לעולם,

בצורה של ליטוף מנחם.