פרץ של יצירה

בא בהפתעה.

הכל חוזר מחדש.

 

הדם הזורם בחזקה,

החיוך המאיר את פני,

הזמן העומד מלכת.

 

התגעגעתי אלייך

נשמתי האהובה,

ולגילוי התמוה שלך.

 

שורה חדשה

מצטרפת לחברתה,

אך השלוה עודנה רחוקה.