והנה האדם...

 

נמצא מתחת למים – 

טובע.

 

אינו יכול לנשום – 

נחנק.

 

חש בפרפורי החיים – 

גוסס.

 

נשמתו נעתקת – 

מת.

 

מתעלה לשמי מרומים – 

איננו.

 

עומד בפני בית דין של מעלה –

נשפט.

 

עוונותיו מרובים על זכויותיו –

חייב.

 

יורש גהינם עד לכפרתו...