בתיקים תפורים,
פניכם תִכְבוֹשוּ!
האשמות שווא יופסקו.
מטלי פחימה,
הלאה שלכם ידיים!
במאבק על החופש,
גבינו ייזַקפו.

יוסרו אזיקי הדיכוי,
מעל הנרדפים והנזרקים לכלא.
באור של התקווה,
קרני החמה יידלקו.

טלי פחימה,
היא סנונית ראשונה שנצררת,
על דעותיה שהובעו!