מוקדש לששים שנה לניצחון על גרמניה הנאצית


תוך סופות ושלג,
נצחונם הפציע;
עד הרייכסטאג המובס,
הרחיקה רגלם.

חצי אֵירופה גמאו;
מהדבר השחור אותה הצילו.
אומות העולם המשוחררות,
שרו לעוז רוחם.

בצעדי איתנים,
הם פסעו בין כפר לרעהו;
בהביאם ליושביו,
להמשך החיים, תקווה.

התבל כולה,
זוכרת סטאלינגרד ובודפשט המשוחררת.
גם פראג הקוראת דרור,
לה זכורה.

לפני ששים שנה,
העולם פרץ בשל שמחת הניצחון פרץ;
בהריעו לחייל הגיבור המשחרר.
שמש השלום והרגיעה הניצה;
בשדות קרב של אתמול,
גן פורח התעורר!