את הדלת חרש פתחתי

ולמרחב חיש זינקתי

שדות חיטה צהובים סבבוני

ותכלת שמיים מעל סוככתני

 

המסע עבורי החל

מסע החיפוש אליו

חיפשתיהו

בכל עבר, בכל פינה

יישוב, עיר ומדינה

 

ולפתע, מרחוק ראיתיהו

ניצוץ זעיר אך איתן

ואליו בזרועות פתוחות רצתי

וככל שקרבתי כך התעצם הוא

ומילא את כולי באורו האינסופי

 

פתע מחלומי הקצתי

ואותך לפני ראיתי...י