סרט אדום ארוך ממשי

מסמל הוא דברים אינספור

אדום של לב

אדום של כאב

אדום כדמי

כשפתיי

וכלחיי

בראותך

 

אותו הסרט על עיני קשרתי

ומאור עיני באחת איבדתי

ויובילני בדרכים עקלקלות

דרך גבעות וימים

הרים וסלעים

דרך ימים חודשים ושנים

עד שלבסוף את הסרט באחת הסרתי

ועליך באור חדש

מאיר הסתכלתי

והסרט שהיה לי לזרע

הפך לסרט שאותך אלי קשר

אדום מאש האהבה

הפורצת ועולה

מליבותינו האוהבים