זו בהלה או בלבול?

לא תדעו.

זו טפשות או רוממות רוח?

לא תדעו.

זו את או אחרת?

לא תדעו.

 

מי ידע?

זה שיסרוק שערי באותן מכבנות של שלווה ורוגע.

זה שיניח ידו על כתפי בתחושה של אהוב החוזר הביתה.

זה שיאהב בלי מילים ויתן לי לחוש כי קרוב הוא הלילה.

 

מי ידע?

לא אני.