בדרך על שביל הבטון

המתעקל מטה בפינה

חשבתי לעצמי (כך נדמה לי)

שכבר שנים לא הייתה לי שנה.

ראש השנה בקיבוץ דן. התשס"ה.