בתוך כל הקהל הזה רעדתי. כי השירה,שירתם האדירה נכנסה אל ליבי ויצאה ממנו. לא נשארה שם. לא נטמעה. לא התרגשה. בתוך כל הקהל הזה צעדתי. כי כבר קראו, כבר קראו לבוא אל הקידוש וקידשוהו. לא את הלחם. לא את היין. לא את החיים. בתוך כל הקהל הזה כרעתי. כי הדם, דם גאוותי ניגר. לא אל הרצפה. לא על הבגדים. לא כלפי מטה. בתוך כל הקהל הזה הבנתי. ששכחתי.