רציתי לכתוב  על כך
 שלא בא לי לכתוב שיר.
ולאמיתו של דבר
לא הצלחתי לכתוב  
שאבדה לי ההשראה.
וזה הכול מה שרציתי לכתוב.