מדי שנה בשנה

מגיע היום הגדול והנורא

בו כל אדם על חטאיו מתוודה

בתקווה שעליהם לא ישנה

 

ומדי שנה בשנה

בהתקרבו אליי

כארי

מלא עוז וחימה

חשה אני לפתע

ככבשה

שמעדרה התרחקה

ומייחלת לנס

שמגורל איום

יצילה

 

מלאת יראת כבוד ומורא

עומדת אני על סף הבחירה

בין טוב לרע

ובוחרת

בחיים!

 

מודה אני כי שגיתי

יודעת אני שפשעתי ועויתי

מתחרטת אני בכל לבבי

על שידועים לי

ועל שאינם

ומבקשת מאדון העולמים

שימחה פשעינו

ברחמיו ומרובים

ויכתוב את עמו

בספר החיים!