בפוגשנו אדם נחשק

שחולף על פנינו מבלי אומר

אנחנו מבינים בצער

שלא קורצנו מאותו החומר

ושיש אנשים שערכם רב

לא משום דבר מה שעשו

אלא כי אנחנו אולי יפים בנפש

אבל הם היפים מבחוץ.