הם עמדו ובכו

וספרו כמה שהיה

טוב לב, חכם, מקסים

והנער זעק

ופיו נמלא עפר

למה לא אמרתם זאת

כשעוד היה אפשר להציל.