אבנים דומעות. פועמות.

זועקות.

מספרות. על הבית ש

חי כאן.

 

אבנים סדוקות. פצועות.

חסרות.

שרות. על נשמות ש

הִלכו בינותן.

 

אבנים חלקות. מסותתות.

מחורצות.

חולפות מול עיני.

 

עכשיו גם אני

יודעת מהו

חורבן.