אוייבי המהפכה יש להוקיע!
בגאות להט וסער,
חרבינו בהם נכה.
על כנפי התקווה לעתיד זוהר,
הררים ממקומם יזוּעו.
המון זועף בלחמו יזכה.

פועלי העולם, כגוש פלדה - התאחדו!
מאוייביכם, חיצי-זעמכם אל חסוֹך.
הכו בהם עד חרם.
הִילַחֵמוּ עד קפיטליזם יִשוֹךְ!