היא משכורת מקבלת

שלא תימק בימי דַּוָֹי

אל תחשבו שהיא אחרת

מקול המון כקול שדי

את הסטיות מקו הנורמה

היא מסתירה במגרה

ובכנות פה מתנצלת

שלעתים היא קצת שונה