מתי? מתי אָבוא ואֶרָאֶה

נִסתרת? – לא! נִגלית, נִמצאת, נְכונה

חמה כּשמש, בּריאה כְּקיץ, פּשוטה בּכמה

מובנים. משתוקֶקת וּממאנת להשקיט

 

נְשום את כּולי, את כּל יישוּתי, אני

עומדת פה, צפופה אליך, קרובה וְ

מאוד רוצָה אותךָ רוצֶה אותי רוצָה

הריני מקוּדשת לךָ... בִּמעט קדוּשה.

 

דָבֶּר אֶלָי מילים טובות

ואז אבוא, הנני!   פּה איתךָ

דְרוש אותִי כָּעת.