שמך מעלה סומק בפני ואחר חיוורון מוות

זכר אותה נשיקה אלימה עולה בי

רצוני לבוא במגע עם אש השמיים טוהר המים, זה עושה לך יפה מאחורי האוזניים

אצבעותי קשורות בסבך מארג חייהם של אנשים רבים המפעמים בו

ומכים