מרץ 2001

 

הנה ראיתי

שיח עכובית דוקרני ויבש

ניצב בלב הערבה היוקדת

אך בלבו בוערת האש.

 

כה עזה אש האהבה

בוערת ויוקדת ללא מתום

גם בשיח ציית הערבה

 

רוח הקדים לו כמתת נדבות

ופעמים ינצו גלגלי תשוקתו

לאחר יורה זלעפות.

 

אז יתגלגל ויפיץ זרעיו

לכל עבר וסביבה,

למען יפרו אדמת הציה

ולמען דור המשך

של הנבט ותקווה