טל הגלבוע בעין השמש
ועץ התאנה הבודד
שפגיו זה חנטו מכבר
והעדר הנוהה במורד
בצל הדרך המובילה.

שפתייך כדבש היורד
כנופת ומופת ליופייך
אשר מעדן ומים,
ועינייך ככוכב השחר
לא נראו בארץ.

מה אתן לך כשי
מה אשגר כמנחה?
האם זהב אופיר
או יהלום תרשיש?
שמא יין עדנים
או צרור המור?

את ידך אקח
אל הדרך המובילה
ושם תראי המנחה
כולה שלך:

טל הגלבוע בעין השמש,
עץ התאנה הבודד
שפגיו זה חנטו מכבר
והעדר הנוהה במורד
בצל הדרך המובילה
אל בית אהבתנו

 

מרץ 2004