רוצה לנצור את הרגע להקפיא . בהבזק מצלמה את החום הזה לעצור . לשניה את הרטט לנשום . נשימה כפולה שאין לה מקום כי בלב נפעם ובנפש שוקקה נחרט רגע זה ונותר . לזכרון.