מתי, מתי יצא החוצה , לשם אני רוצה. צעד א ח ר צעד, בביטחון פנימי, נצא, כן , החוצה, אל גילוי האני.