אוי מה יהיה, מה יהיה פה איתי ואיתך מה?          רק אל תעודדו עכשיו..