את חיכית- הוא בושש להגיע את בכית- את כתפו לא הציע, הבטת קדימה- הוא הביט לאחור, את התקדמת- הוא רוצה לחזור. אכזרית רולטת הרגשות בה שותפים מאבקי כוחות, צעדי קדימה, זיקפי גבך מחר איש אחר יאהבך