ג*טר*סט בלאגנ*סט

אני מופרע,אני תמיד מפריע בשיעורים,בורח מהבית ספר,מפריע למורה,לא מכין שיעורים,ואוהב הרבה ספורט...

זה היה ביתי-הצונאמי

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה