קור של ליל קיץ, נשימה מהדממה, כוכב עולה שם, עץ זית, מול קצוות הלבנה, תפילה חרישית מלווה: תקוה,הבטחה,אהבה, עיניים נעצמות חיפוש, לאן ללכת בשעות הכי קטנות...