בס"ד כשהלילה יורד, כשעולים כוכבים, אני יושבת חושבת מחשבות על אלוקים. על חיים של המשך, חיים של עשיה, מחשבות, רק מחשבות בצל שקיעה...