מתוך שאריות מזון חצי כוס משקה וכמה גלעיני זיתים קראתי אותך כמה אדם אני כמה זקוק לחסד האם תבוא אלי בשעה שאני מבקש לי דבר מה לאכול