"ישראל בטח בה', עזרם ומגינם הוא.." האבטחה הצמודה שלנו אינה שוברת שמירה לעולם.