רגש נחיתות הוא כמו גידול ממאיר המצליח לשלוח גרורות לכל התאים שבלב