מים רבים

לא לומר את הכל. גם אלוקים מספר רק שמש וכוכבים ומשאיר יקומים מעבר למכאובי הדעת... לא לפרוש את האדם עד תום. (גניבה ספרותית מעוותת משלמה טנאי)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה