הגוף עוד זוכר את מה שהראש כבר שכח הנשמה תקועה במקום ממנו הגוף ברח הלב נלחם נגד מה שהמוח מבין השכל התייאש אך הלב עדיין מאמין המוח יודע את מה שהפה לא פוצה הגוף נמשך אך הלב לא רוצה העין דומעת כי הראש כבר עיכל אך הדם זורם במהירות כי הלב לעולם לא יתרגל השכל קיבל את העובדה איתה המוח השלים ורק הלב והנשמה בקצב אחיד מתפללים גוף וראש נשמה ושכל לב, עין, מוח היגיון ודם יוצרים את הניגוד המושלם אדם