כל הנשק שבעולם עוד יותך לאתים ומזמורת. רעם תותחים, בשירתה של השמש יוחלף. שדות ההרגה, למזרע יהפוכו. השמים, בתכלת יזרַח. עמי התבל! כמה דם, לאורכה של ההיסטוריה שפכנו?! כמה חיים, על מזבח האינטרסים הצרים, הוקרבו. די לאלימות! די לשֶפֶך דם, החסר תוחלת! כלי הנשק, לגרוטאות יכוֹתתוּ!