מעל ההרים וחולות השוממים ושדופי – שמש; מעל חלקות – האיכרים וארובות העשנות: שלום – עליכום! נישא ומפליח, לעבר – האופקים, רחוקי – נדוד. העמים, נוח – הניחו את הנשק; ידם, היא: יד – השלום, הושט – הושטה, אל מעבר לגבולות. כולם מברכים, זה את רעו, בברכת: שלום – עליכום – סלאם – עליכם! הימים חולפים, בנהרות – האיתן, מוסיף לו שצף – קצף; השמש, הנץ – עולה, כל בוקר מחדש. שלום – עליכום! עולה מאיבכת – השחר; סלאם – עליכם! השמש – עונה.