בשבילו- בשבילו האדמה לא תעצור צמיחתה, השמיים לא יאבדו מצבעם, לא יפסיקו לזהור כוכבים ברקיע, ולא יעצור פרפר בשעת מעופו. אך בשבילך- בשבילך דרדר לא ייקוץ ויפיג זעמו, השמש לא תקרין ותפיץ חומה, מי הנהר לא יזרמו אף בסחף, והרוח לא תישוב ותסלק עננים, כי בלעדיך אין עוד טעם לחיים... אז לא בשבילו אני כאן... בשבילך!