ידעתי למדוד יופי ימים תכולים, זכה ליבי להשכיל ולהבין יופי הרים נישאים, ידעתי לספר בזוהר השמש וחומה המוקרן, יכולתי להעביר מראות הפרחים ושלל עצי הגן. ידעתי להנציח מראה השמיים הטווים בקשתם, ואת זרימת הנחלים, הנהרות ואת דממת האגם. בכל אלה ידעתי לספר, אך דבר אחד אין ביכולתי לתאר; את יופי וטוהר נשמתך הזכה, שעל ליבי את חותמה חקקה. חיפשתי ודשתי ולא נמצאו המילים, שיוכלו לתאר את יופי אישיותך המדהים.. אז אבא יקר, רק תודה נותר לי לומר, שזכיתי לחזות בזה הדבר.." (הקטע נכתב על אבי בשר ודם..)