התבוננתי בפניך, כאש רוחשת היו שתי עינך, הנחת לי להתחמם באורם, וכך נשרפתי איתך בלהבתם. בטחתי ונפלתי ברשתך, שרקמה וטוותה מזימות אהבה, לך נתתי את כל נשמתי, אך לך לא די היה רק באהבתי, רצית מכל הבא ליד, ובליבך לא היה מקום אפילו לאחד. ואני רציתי לתת, רציתי להעניק, עשיתי כל שביכולתי להיטיב ולא להזיק, אך ואז הבנתי ובדרך הקשה; שבשבילי לאהוב זו הייתה משימה, בשבילך אהבה זו הייתה מזימה.