אור בוהק בעיניים זיו פניך הקורנות וכל כולך חדור עוצמה אפוף הילה כשמתגלה הקושיה והמבט כולו אומר קדושה נִפלֵאתָ ממני בשעה קסומה של לימוד היטבת ממני מחשֶבֶת אֵל