בסיעתא דישמיא עֶת ארכין ראשי ואתכנס ולא אעמוד על משמרתי יחל ריקוד הנשמה: שירה חרישית בוקעת שערי שמים מלאכי עליון נרעדים לשומעה. קול אדיר בתנועה רחבה יַנָפֶץ חדרֶי נפשי. דופקת הנשמה ואני לא קמה ממשכבי לא ששה אלי קרב עם כעס, קנאה לא עונה לזעקתה, "עורי עורי" מעדיפה להתעלם עוד רגע ותגיע החרטה